lære

lære

Infinitiv
lære
Presens eintal
lærer
Presens fleirtal
lære
Preteritum eintal
lære
Preteritum fleirtal
lære
Perfektum eintal
lært
Imperativ eintal
lær!
Imperativ fleirtal
læri!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (15.01.2006)
Oppdatert av:
Svein Jore (15.01.2006)
Id fra gammalt system:
6044