spǿne

1. rote opp grasmatta på marka
2. rive opp noko, med handreiskap, t.d. greip
Sjå også substantivet spǿne.

1. Da spennte fótball å spǿnte opp heile plænen.
2. Mi spǿnte taddi heile dagjen, ti' mi våre blindtròta.

Infinitiv
spǿne
Presens eintal
spǿner
Presens fleirtal
spǿne
Preteritum eintal
spǿnte
Preteritum fleirtal
spǿnte
Perfektum eintal
spǿnt
Imperativ eintal
spǿn!
Imperativ fleirtal
spǿni!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Arbeid , Anna
Innlese av
Sigurd Brokke (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (27.07.2004)
Korrekturlese av:
Svein Jore (22.11.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (17.03.2005)
Id fra gammalt system:
599