skjingle seg

klyppe seg

Infinitiv
skjingle seg
Presens eintal
skjinglar seg
Presens fleirtal
skjingle sikkå
Preteritum eintal
skjingla seg
Preteritum fleirtal
skjingla sikkå
Perfektum eintal
skjingla seg
Perfektum fleirtal
skjingla sikkå
Imperativ eintal
skjingl deg!
Imperativ fleirtal
skjingli dikkå!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (17.12.2005)
Oppdatert av:
Knut K. Homme (25.11.2013)
Id fra gammalt system:
5982