tyte

tale i eitt (ofte til plage for andre)

1. 'An tyta så lengji at eg varte leidd'e.
2. Der va så mange som tyta, at eg fekk alli mæ mi ko talaren sai.

Infinitiv
tyte
Presens eintal
tytar
Presens fleirtal
tyte
Preteritum eintal
tyta
Preteritum fleirtal
tyta
Perfektum eintal
tyta
Imperativ eintal
tyt!
Imperativ fleirtal
tyti!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Olav T. Åkre (2008)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Kjetil Brottveit
Registrert av:
Svein Jore (15.12.2005)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (02.01.2008)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (02.01.2008)
Id fra gammalt system:
5921