lòne

1. forandre seg seint
2. vente og sjå om det går over
3. arbeide i ro og mak
4. fare smått, gå smått

2. Eg trúr d'æ best'e å late det lòne.

Infinitiv
lòne
Presens eintal
lònar
Presens fleirtal
lòne
Preteritum eintal
lòna
Preteritum fleirtal
lòna
Perfektum eintal
lòna
Imperativ eintal
lòn!
Imperativ fleirtal
lòni!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (11.12.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (21.09.2011)
Id fra gammalt system:
5905
Intern kommentar:
4. Tarald Nomeland