flétte

flette, t.d. hår
Sjå også substantivet flétte og flette.

Infinitiv
flétte
Presens eintal
fléttar
Presens fleirtal
flétte
Preteritum eintal
flétta
Preteritum fleirtal
flétta
Perfektum eintal
flétta
Imperativ eintal
flétt!
Imperativ fleirtal
flétti!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (01.12.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
5896