glýre

å knipe augo noko saman og sjå vond ut
Sjå også glýrelèg'e (V), glýreleg (H) og gløyre.

'An glýre så vóndsklèg'e.

Infinitiv
glýre
Presens eintal
glýrer
Presens fleirtal
glýre
Preteritum eintal
glýre
Preteritum fleirtal
glýre
Perfektum eintal
glýrt
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Svein Jore (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (27.07.2004)
Korrekturlese av:
Svein Jore (15.11.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (23.02.2005)
Id fra gammalt system:
587