kåmast

Bruka i úttrykket kåmast undi.

Infinitiv
kåmast
Presens eintal
kjemst
Presens fleirtal
kåmest
Preteritum eintal
kåmst
Preteritum fleirtal
kómest
Perfektum eintal
kåmest
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (27.11.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (30.08.2013)
Id fra gammalt system:
5861
Intern kommentar:
KKH: Bruka på ulike måtar i ulike uttrykk; kåmast ti', kåmast at