glåpe

sjå, kikke

Hèv' du glåpt út å sétt om 'er hèv' kåme snjór'e. Glåpi nå út, så sku di sjå nåkå rart! Da kóme glåpandi å vill' sjå den fæli brannen. Glåpi i austri bonn, så sjå di den véni ringsbògjen.

Infinitiv
glåpe
Presens eintal
glåper
Presens fleirtal
glåpe
Preteritum eintal
glåpte
Preteritum fleirtal
glåpte
Perfektum eintal
glåpt
Imperativ eintal
glåp!
Imperativ fleirtal
glåpi!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Sigurd Brokke (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa w_footnote_wordVerb_ 2

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (27.07.2004)
Korrekturlese av:
Svein Jore (15.11.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (14.04.2018)
Oppdatert av (ny):
Sigurd Brokke (03.11.2021)
Id fra gammalt system:
584
Intern kommentar:
SB frå KJH, Hybygg-soga, "Verbum å substantivisk syllske" nr 181, sjå / glaning: glåping, gåing, augning, sygning, koping, ganing.