gjǿle

passe godt på, "mekle", smiske, smigre
Sjå også bångjǿle og akte.

Kånâ lýt gjǿle mæ' 'ó Tór, hellist æ 'an úhǿg'e.

Infinitiv
gjǿle
Presens eintal
gjǿlar
Presens fleirtal
gjǿle
Preteritum eintal
gjǿla
Preteritum fleirtal
gjǿla
Perfektum eintal
gjǿla
Imperativ eintal
gjǿl!
Imperativ fleirtal
gjǿli!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (21.11.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (20.08.2014)
Id fra gammalt system:
5803