drypte

reinse vekk td halmstubbar og anna i korn som skal malast (Det er svært viktig å "drypte" godt det kornet som skal malast til matmjøl)
Sjå også sæletrog.

Taddeiv Haugjæ (1872 - 1965) va' yrkjismalari, å han drypte å mól oppti' trjå tunnu om dagjen.

Infinitiv
drypte
Presens eintal
drypter
Presens fleirtal
drypte
Preteritum eintal
drypte
Preteritum fleirtal
drypte
Perfektum eintal
drypt
Imperativ eintal
drypt!
Imperativ fleirtal
drypti!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Arbeid
Innlese av
Liv Helga Brokke (2017)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (21.11.2005)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (30.11.2016)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (27.09.2017)
Id fra gammalt system:
5795
Intern kommentar:
SJ: Bjørgulv Straume talar om å "drypte på kvinna". Han seier og at han brukar dryptesål - 15 cm frå botnen og opp på kanten. dryptingji vert gjård med å huske det opp i lufti, og å sæle det?