múrte

arbeide "allstøtt"/ heile dagen til seine kvelden
Sjå også múrt'e og gny.

Infinitiv
múrte
Presens eintal
múrtar
Presens fleirtal
múrte
Preteritum eintal
múrta
Preteritum fleirtal
múrta
Perfektum eintal
múrta
Imperativ eintal
múrt!
Imperativ fleirtal
múrti!
Ordklasse
Verb
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (21.11.2005)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (05.04.2018)
Id fra gammalt system:
5780
Intern kommentar:
SB frå KJH, Hybygg-soga, substantiv nr 110, murt'e: Ti å male kaffe mæ (å helles ein som arbeier jamt)