meine

meine, tru

Infinitiv
meine
Presens eintal
meine
Presens fleirtal
meine
Preteritum eintal
meinte
Preteritum fleirtal
meinte
Perfektum eintal
meint
Imperativ eintal
mein!
Imperativ fleirtal
meini!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (17.11.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
5763