mynde

ro bakover

An lýt mynde itt an ska' feste fiskenètí på land. Det æ viktigt å vère gó'e ti' å mynde itt an sèt'e út nèt i vind'e.

Infinitiv
mynde
Presens eintal
myndar
Presens fleirtal
mynde
Preteritum eintal
mynda
Preteritum fleirtal
mynda
Perfektum eintal
mynda
Imperativ eintal
mynd!
Imperativ fleirtal
myndi!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Jakt, fangst og fiske
Innlese av
Svein Jore (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (27.07.2004)
Korrekturlese av:
Svein Jore (17.11.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (17.11.2004)
Id fra gammalt system:
574