tverrvende

tverrsnu (svinge skarpt 180 grader)

Rèven tverrvendti å tók ti' skots inn'tt'i skógjen.

Infinitiv
tverrvende
Presens eintal
tverrvender
Presens fleirtal
tverrvende
Preteritum eintal
tverrvendte
Preteritum fleirtal
tverrvendte
Perfektum eintal
tverrvendt
Imperativ eintal
tverrvend!
Imperativ fleirtal
tverrvendi!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Gunhild Espetveit (2011)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (12.11.2005)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (22.11.2011)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (22.11.2011)
Id fra gammalt system:
5705