tvítrǿ

uttrykk i gangardans

Infinitiv
tvítrǿ
Presens eintal
tvítrǿr
Presens fleirtal
tvítrǿ
Preteritum eintal
tvítrodde
Preteritum fleirtal
tvítrodde
Perfektum eintal
tvítrott
Imperativ eintal
tvítrǿ!
Imperativ fleirtal
tvítrǿi!
Ordklasse
Verb
Emne
Musikk, song og dans
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (12.11.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
5703