tvítake

seie omatt
Sjå også tvímale.

Eg tar' 'kji tvítake det fysst du hèv' skjø̀na det.

Infinitiv
tvítake
Presens eintal
tvítèk'e
Presens fleirtal
tvítake
Preteritum eintal
tvítók
Preteritum fleirtal
tvítóke
Perfektum eintal
tvítèkje
Imperativ eintal
tvítak!
Imperativ fleirtal
tvítakji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Sterkt verb
Emne
Anna
Innlese av
Olav T. Åkre (2012)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa w_footnote_wordVerb_3

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (12.11.2005)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (07.12.2011)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (30.10.2012)
Id fra gammalt system:
5701