krósetje

å ha gjort det meste av eit arbeid

Nò hav' mi krósett det, så nò kunne mi setje åkkå a bil.

Infinitiv
krósetje
Presens eintal
krósèt'e
Presens fleirtal
krósetje
Preteritum eintal
krósette
Preteritum fleirtal
krósette
Perfektum eintal
krósett
Imperativ eintal
krósèt!
Imperativ fleirtal
krósetji!
Ordklasse
Verb
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (08.11.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
5687