bægje

avverje

No bægjer úlykkâ av!

Infinitiv
bægje
Presens eintal
bægjer
Presens fleirtal
bægje
Preteritum eintal
bægde
Preteritum fleirtal
bægde
Perfektum eintal
bægt
Imperativ eintal
bæg!
Imperativ fleirtal
bægji!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Jon Kjelleberg (2014)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (08.11.2005)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (11.09.2013)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (11.09.2013)
Id fra gammalt system:
5682