branke

1. veikje, sprekkje, knekkje
2. bryte, vri
3. Bruka i uttrykket å branke isen.

1. Eg datt å sló meg i sía, eg æ ræd'e eg hèv' branka bein.
2. Eg snåva i a grein, så at eg branka vístri okla mitt.

Infinitiv
branke
Presens eintal
brankar
Presens fleirtal
branke
Preteritum eintal
branka
Preteritum fleirtal
branka
Perfektum eintal
branka
Imperativ eintal
brank!
Imperativ fleirtal
brankji!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Ver og føre , Anna
Innlese av
Sigurd Brokke (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (27.07.2004)
Korrekturlese av:
Bjørgulv Holen (12.10.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (13.06.2018)
Id fra gammalt system:
568