fjòse

fare med vas

Infinitiv
fjòse
Presens eintal
fjòsar
Presens fleirtal
fjòse
Preteritum eintal
fjòsa
Preteritum fleirtal
fjòsa
Perfektum eintal
fjòsa
Imperativ eintal
fjòs!
Imperativ fleirtal
fjòsi!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (05.11.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
5670