néri på

nære på
Sjå også néri.

Det æ néri på at mi ljóte reise i kveld.

Uttrykk
néri på
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (02.11.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (28.03.2006)
Id fra gammalt system:
5644