kause

kjæle, kose med katten
Sjå også kausi.

'U sat å kausa så snilt mæ kattæ i fangjæ.

Infinitiv
kause
Presens eintal
kausar
Presens fleirtal
kause
Preteritum eintal
kausa
Preteritum fleirtal
kausa
Perfektum eintal
kausa
Imperativ eintal
kaus!
Imperativ fleirtal
kausi!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (29.10.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (29.10.2005)
Id fra gammalt system:
5615