frukke

bulke
Sjå også substantivet frukke.

Infinitiv
frukke
Presens eintal
frukkar
Presens fleirtal
frukke
Preteritum eintal
frukka
Preteritum fleirtal
frukka
Perfektum eintal
frukka
Imperativ eintal
frukk!
Imperativ fleirtal
frukkji!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (27.10.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (27.09.2014)
Id fra gammalt system:
5585
frukke
frukke photo_camera Sigurd Brokke (10.05.2014)
Intern kommentar: Fotografert i Homme hjå Knut K. Homme.