nåkå stǿri

noko særleg, mykje
Sjå også stór'e.

Uttrykk
nåkå stǿri
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (25.10.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (09.11.2007)
Id fra gammalt system:
5577
Intern kommentar:
Holen: Dette er ikkje eit dialektuttrykk