krulle si

brette seg, bøye seg
Sjå også krulle.

Infinitiv
krulle si
Presens eintal
krullar si
Presens fleirtal
krulle sikkå
Preteritum eintal
krulla si
Preteritum fleirtal
krulla sikkå
Perfektum eintal
krulla si
Perfektum fleirtal
krulla sikkå
Imperativ eintal
krull di!
Imperativ fleirtal
krulli dikkå!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (23.10.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
5568