førr' i tí'inn / fyrr' i tí'inn

før i tida
Sjå også førre.

Uttrykk
førr' i tí'inn / fyrr' i tí'inn
Ordklasse
Uttrykk
Emne
Tid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (18.10.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (25.11.2005)
Id fra gammalt system:
5505
Intern kommentar:
SJ: Leiarane 17.05.2005: skal skrivast i 3 ord.