tòle

tole

Eg tòler 'kji den fæli hiten om sommåri.
Lidvår tólde 'kji å vare mótsagd'e.

Infinitiv
tòle
Presens eintal
tòler
Presens fleirtal
tòle
Preteritum eintal
tólde
Preteritum fleirtal
tólde
Perfektum eintal
tólt
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Gunhild Espetveit (2011)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (07.10.2005)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (28.09.2011)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (28.09.2011)
Id fra gammalt system:
5453
Intern kommentar:
SJ:Jon tólde bråk. Kassen tólde vikti.