flytje

1. flytje frå ein plass til ein annan
2. flytje bittegrand
Sjå også tukke.

Infinitiv
flytje
Presens eintal
flyt'e
Presens fleirtal
flytje
Preteritum eintal
flutte
Preteritum fleirtal
flutte
Perfektum eintal
flutt
Imperativ eintal
flyt!
Imperativ fleirtal
flytjl!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (07.10.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (07.10.2005)
Id fra gammalt system:
5447