ska

skade
Sjå også ska si.

Infinitiv
ska
Presens eintal
skar
Presens fleirtal
ska
Preteritum eintal
skadde
Preteritum fleirtal
skadde
Perfektum eintal
skatt
Imperativ eintal
ska!
Imperativ fleirtal
ska!
Ordklasse
Verb
Styrer dativ
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (09.09.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (09.09.2005)
Id fra gammalt system:
5270
Intern kommentar:
SJ: er med fordi det styrer dativ