gløyme

gløyme

'An visste det va' nòkå 'an gløymdi, men 'an kåm alli på ko det va'.

Infinitiv
gløyme
Presens eintal
gløymer
Presens fleirtal
gløyme
Preteritum eintal
gløymde
Preteritum fleirtal
gløymde
Perfektum eintal
gløymt
Imperativ eintal
gløym!
Imperativ fleirtal
gløymi!
Registrerings­grunn
Ordet styrer dativ
Ordklasse
Verb
Styrer dativ
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Olav T. Åkre (2008)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav T. Åkre
Registrert av:
Svein Jore (08.09.2005)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (08.11.2007)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (09.10.2008)
Id fra gammalt system:
5243