léne

låne (frå eller til)

Hèv' an 'kji sjav'e, så lýt an léne.

Infinitiv
léne
Presens eintal
léner
Presens fleirtal
léne
Preteritum eintal
lénte
Preteritum fleirtal
lénte
Perfektum eintal
lént
Registrerings­grunn
Annan skrivemåte / uttale
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Knut K. Homme (2010)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (08.09.2005)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (27.01.2010)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (17.02.2010)
Id fra gammalt system:
5241