drèpe

drepe
Sjå også drepe seg.

Ungan dråpe a slæve, da tenkte det va' enn gjiftig'e orm'e.

Infinitiv
drèpe
Presens eintal
drèp'e
Presens fleirtal
drèpe
Preteritum eintal
drap
Preteritum fleirtal
dråpe
Perfektum eintal
drèpe
Imperativ eintal
drèp!
Imperativ fleirtal
drèpi!
Registrerings­grunn
Spesiell bøying
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Sterkt verb
Emne
Anna
Innlese av
Liv Helga Brokke (2017)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa w_footnote_wordVerb_3

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav T. Åkre
Registrert av:
Svein Jore (04.09.2005)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (16.11.2016)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (01.11.2017)
Id fra gammalt system:
5228
Intern kommentar:
Sj: eit drap - dråp- eige ord?
Dialekt døme (for lydfil)
Hylestadmål