stinte

stige stivt og seint
Sjå også stinten.

'An æ så halt'e at det æ såvídt 'an stintar.

Infinitiv
stinte
Presens eintal
stintar
Presens fleirtal
stinte
Preteritum eintal
stinta
Preteritum fleirtal
stinta
Perfektum eintal
stinta
Imperativ eintal
stint!
Imperativ fleirtal
stinti!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa
Info for innlogget bruker:
Kilde: Knut K. Homme Id fra gammelt system: 5127