léstast

late som om

'An léstest som 'an kunna det.

Infinitiv
léstast
Presens eintal
léstest
Presens fleirtal
låstest
Preteritum eintal
léstest / låstest
Preteritum fleirtal
léstest / låstest
Perfektum eintal
léstest
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Emne
Anna
Innlese av
Jon Kjelleberg (2015)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (17.04.2005)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (26.02.2014)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (17.09.2014)
Id fra gammalt system:
5122
Intern kommentar:
SJ: bøygjing Møte 13.04.2005: 'An låstest hav' geie på detta. Mars 14: Gruppa er usikre på bøyinga av ordet. Sept: Gruppa vil ikkje ha "låst", som Holen vil ha.