skjelve

skjelve, riste, dirre

Infinitiv
skjelve
Presens eintal
skjelv'e
Presens fleirtal
skjelve
Preteritum eintal
skolv
Preteritum fleirtal
skulve
Perfektum eintal
skulve
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (28.03.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
4992