fortelje

fortelje

Infinitiv
fortelje
Presens eintal
fortèl'e
Presens fleirtal
fortelje
Preteritum eintal
fortålde
Preteritum fleirtal
fortålde
Perfektum eintal
fortålt
Imperativ eintal
fortèl!
Imperativ fleirtal
fortelji!
Registrerings­grunn
Spesiell bøying
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (27.03.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (25.03.2006)
Id fra gammalt system:
4981