fortelje

fortelje

Eg fortålde 'enni Kristí om den fæli flaumen mi ha' havt i vår. Fortelji nå alt di vite om detti!

Infinitiv
fortelje
Presens eintal
fortèl'e
Presens fleirtal
fortelje
Preteritum eintal
fortålde
Preteritum fleirtal
fortålde
Perfektum eintal
fortålt
Perfektum fleirtal
fortålt
Imperativ eintal
fortèl!
Imperativ fleirtal
fortelji!
Registrerings­grunn
Spesiell bøying
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Knut K. Homme (2023)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav T. Åkre
Registrert av:
Svein Jore (27.03.2005)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (25.03.2006)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (25.03.2006)
Oppdatert av (ny):
Sigurd Brokke (13.05.2023)
Id fra gammalt system:
4981