fríe

gut / mann frir til ei jente / kvinne
Sjå også fríari.

Infinitiv
fríe
Presens eintal
fríar
Presens fleirtal
fríe
Preteritum eintal
fría
Preteritum fleirtal
fría
Perfektum eintal
fría
Imperativ eintal
frí!
Imperativ fleirtal
fríi!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (20.03.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
4927