hòvolle

1. tulle og tøyse
2. træ renninga inn "hòvollaugo" i vevreien
3. binde hovold (hòvoll) i bandvevreie

1. Anne hòvolla å rǿa.
2. Åslaug hòvolla ti' nýe gardínu.
3. I bandvèvæ hòvolla da mæ rennegån.

Infinitiv
hòvolle
Presens eintal
hòvollar
Presens fleirtal
hòvolle
Preteritum eintal
hòvolla
Preteritum fleirtal
hòvolla
Perfektum eintal
hòvolla
Imperativ eintal
hòvoll!
Imperativ fleirtal
hòvolli!
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Intransitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna , Arbeid
Innlese av
Knut K. Homme (2023)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Gunhild Espetveit
Kjelde (fritekst):
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (19.03.2005)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (06.01.2006)
Oppdatert av:
Svein Jore (06.01.2006)
Oppdatert av (ny):
Sigurd Brokke (04.11.2023)
Id fra gammalt system:
4910
Intern kommentar:
Svært sterkt - nokå heimeløysu SB: 2 og 3 er frå JK. Somme i gruppa seier "hovle".