hòvolle

1. "vase og røe", tull og tøys
2. træ renninga inn "hòvollaugo" i vevreien
3. binde "hòvolle" i bandvevrei

1. Anne hòvolla å rǿa.

Infinitiv
hòvolle
Presens eintal
hòvollar
Presens fleirtal
hòvolle
Preteritum eintal
hòvolla
Preteritum fleirtal
hòvolla
Perfektum eintal
hòvolla
Imperativ eintal
hòvoll!
Imperativ fleirtal
hòvolli!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Gunhild Espetveit
Registrert av:
Svein Jore (19.03.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (06.01.2006)
Id fra gammalt system:
4910
Intern kommentar:
Svært sterkt - nokå heimeløysu SB: 2 og 3 er frå JK. Somme i gruppa seier "hovle".