løyre

Td garn som løyser seg opp. Kan og brukast om anna

Infinitiv
løyre
Presens eintal
løyrer
Presens fleirtal
løyre
Preteritum eintal
løyrde
Preteritum fleirtal
løyrde
Perfektum eintal
løyrt
Imperativ eintal
løyr!
Imperativ fleirtal
løyri!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (16.03.2005)
Oppdatert av:
Knut K. Homme (18.02.2015)
Id fra gammalt system:
4874
Intern kommentar:
SJ: Samanheng med <#4895#løyre seg>?? KKH: (GTH: Faisyste Kveste sa - å løyre ifrå. Det løyra det ifrå annané.)