minsére

bruke mindre, minke (på forbruket,slik at det skal røkkje til)

Infinitiv
minsére
Presens eintal
minsérar
Presens fleirtal
minsére
Preteritum eintal
minséra
Preteritum fleirtal
minséra
Perfektum eintal
minséra
Imperativ eintal
minsér!
Imperativ fleirtal
minséri!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (16.03.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (16.05.2006)
Id fra gammalt system:
4871