årétte

stelle i stand att, beinke, rette opp, tilpasse (td ein hesteslede som har vorte skeiv;honnjåg'e)

Karan årétta kvinnestemmen ette flaumen. An lýt årétte det som hèv' gjengje sund'e.

Infinitiv
årétte
Presens eintal
åréttar
Presens fleirtal
årétte
Preteritum eintal
årétta
Preteritum fleirtal
årétta
Perfektum eintal
årétta
Imperativ eintal
årétt!
Imperativ fleirtal
årétti!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Arbeid
Innlese av
Gunhild Espetveit (2016)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Kjelde (fritekst):
Bergit K. Rike
Registrert av:
Svein Jore (16.03.2005)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (27.05.2015)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (10.07.2016)
Oppdatert av (ny):
Sigurd Brokke (06.05.2020)
Id fra gammalt system:
4870