hyppe eplí

Velte jord opp mot potetplantene med hyppeplog. Dette vert gjort når potetplanta såvidt har kome opp.
Sjå også epli og hauge eplí (H).

Infinitiv
hyppe eplí
Presens eintal
hyppar eplí
Presens fleirtal
hyppe eplí
Preteritum eintal
hyppa eplí
Preteritum fleirtal
hyppa eplí
Perfektum eintal
hyppa eplí
Imperativ eintal
hypp eplí!
Imperativ fleirtal
hyppi eplí!
Ordklasse
Uttrykk
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Arbeid
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (04.03.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (09.10.2011)
Id fra gammalt system:
4758
Intern kommentar:
Sein: Hadde me 'kji eit anna namn enn plog på hyppeplogjen?