njóte

nyte

Infinitiv
njóte
Presens eintal
nýt'e|
Presens fleirtal
njóte
Preteritum eintal
naut
Preteritum fleirtal
nute
Perfektum eintal
nòti
Perfektum fleirtal
nòti
Imperativ eintal
njót!
Imperativ fleirtal
njóti!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (28.02.2005)
Oppdatert av:
Knut K. Homme (12.09.2018)
Id fra gammalt system:
4723
Intern kommentar:
KKH: An lýt njóte maten å takke.