lupte

lukte
Sjå også lupt'e.

Infinitiv
lupte
Presens eintal
luptar
Presens fleirtal
lupte
Preteritum eintal
lupta
Preteritum fleirtal
lupta
Perfektum eintal
lupta
Imperativ eintal
lupt!
Imperativ fleirtal
lupti!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (27.02.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
4707