líten

små
Sjå også líten og smår'e.

Hankjønn
líten
Hokjønn
lítí
Inkjekjønn
líti
Fleirtal
små
Komparativ
smæri
Superlativ
smæste
Bunden
 
Hankjønn
lisli
Ho/inkjekjønn / feirtal
lisle
Komparativ hankjønn
smæri
Superlativ hankjønn
smæsti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (25.02.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (15.04.2009)
Id fra gammalt system:
4698