líten

liten
Sjå også liten og smår'e.

Hankjønn
líten
Hokjønn
lítí
Inkjekjønn
líti
Komparativ
mindri
Superlativ
minste
Bunden
 
Hankjønn
mindri
Ho/inkjekjønn / feirtal
mindri
Superlativ hankjønn
minsti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (25.02.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (15.04.2009)
Id fra gammalt system:
4699