1. leggje linstrå i vatn for å få løyst opp fibrane
2. å tære av ver og vind
3. gå innpå, verte merkt av noko
Sjå også fådapi.

1. Kjellâ vare kadda Fådapen, så hèr mòge da hav' fådt líni førr' i tí'inn.
2. Vé'en ha' lègje så lengji úti at 'an va' fådd'e av veir å vind'e.
3. Det får inkji 'å 'ó.

Infinitiv
Presens eintal
får
Presens fleirtal
Preteritum eintal
fådde
Preteritum fleirtal
fådde
Perfektum eintal
fådt
Imperativ eintal
få!
Imperativ fleirtal
fåi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Arbeid
Innlese av
Knut K. Homme (2010)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (25.01.2005)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (30.09.2009)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (09.05.2018)
Id fra gammalt system:
4449
Intern kommentar:
SJ: Bløyte linstråa, som ein del av prosessen med å lage lintråd. Bløytinga gjer at stråa lettare "flisar seg opp" i enkeltfibrar? Leggje linstrenglane i vatn for å røyte, dvs. løyse opp slik at fibrane vert att. Tyding 2 er frå T. Nomeland SB frå KJH, Hybygg-soga, "Verbum å adjektivisk syllske" nr 209, få (at skade): På dansk: Det tager ikke på ham. Det får inkji 'å 'ó.