fjåge

vaske og rydde

Infinitiv
fjåge
Presens eintal
fjågar
Presens fleirtal
fjåge
Preteritum eintal
fjåga
Preteritum fleirtal
fjåga
Perfektum eintal
fjåga
Imperativ eintal
fjåg!
Imperativ fleirtal
fjågji!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (23.01.2005)
Oppdatert av:
Svein Jore (29.10.2005)
Id fra gammalt system:
4437
Intern kommentar:
KKH:GOS fjåge (upp), gjere glad, setje kveik i